การเรียนออนไลน์ให้สนุกไม่ใช่เรื่องยากหากรู้จักปรับตัว จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นี้ เสมือนเป็นเร่งปฏิกิริยาการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในอนาคตให้เร็วขึ้น ถึงอย่างไรก็ตามครูผู้สอนและนักเรียนเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า โหยหาบรรยากาศการเรียนการสอนแบบเดิม ที่ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กัน นักเรียนเรียนรู้และเติบโตพร้อมกับเพื่อน ๆ วัยเดียวกันในสังคม หากรอเพียงแต่สถานการณ์ให้ดีขึ้นในอนาคต เราอาจจะเห็นรูปแบบห้องเรียนผสมผสาน ทั้งการเรียนแบบดั้งเดิมและการเรียนออนไลน์ควบคู่กันไปอย่างสมบูรณ์

เทคนิคการเรียนให้สนุก ลองทำตามกันดูนะคะ
1. ตั้งเป้าหมายการเรียน ลองทำแผนการเรียนขึ้นมา
2. ทำทุกย่างให้เหมือนเรียนในห้องเรียนจริงๆ
3. ชวนเพื่อนเปิดน้าจอมาเรียนออนไลน์ไปพร้อมกัน
4. สร้างบรรยากาศการเรียนให้น่าเรียน
5. ให้รางวัลตัวเองเมื่อเรียนสำเร็จได้ในแต่ละวัน

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง บทความจาก ThaiMMTC