ขอเชิญท่านผู้ปกครองและนักศึกษา
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี


กำหนดการประชุมผู้ปกครอง
จัดที่ หอประชุม C1 ชั้น 3
https://shorturl.at/pstCO

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
08.00 – 10.30 น.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส. ปวส.COOP และปริญญาตรีต่อเนื่อง BTEC)
10.30 – 11.30 น.


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา
จัดที่ ห้องรับรองเอนกประสงค์ B2 ชั้น 2
https://shorturl.at/aeX69
08.30 – 12.00 น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
website | www.wandeecollege.com
Inbox | m.me/wandeecollege1
เบอร์โทรศัพท์ | 095 963 9146,02 718 6254-5, 095 586 4769
Line@ l @wandeecollege / @wcc9