ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พิธีมอบหมวกเชฟ
และมอบใบประกาศนียบัตรปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรม จัดวันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เวลากิจกรรม 12:30 – 17:30 โดยประมาณ