ภาพประทับใจ พิธีมอบหมวกเชฟมอบโดย อาจารย์วันดี ณ สงขลา
โดยจัดขึ้นให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ได้สืบสาน ตระหนัก และสำนึกในคุณค่าในงานสายอาหารและธุรกิจบริการ และคาดหวังให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศรัทธา ซื่อสัตย์ และใส่ใจในสายงานอาชีพและธุรกิจบริการอย่างสืบนานตลอดไป

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีวันที่ 18 มีค. 2564