ภาพกิจกรรม Breakfast buffet โดยกลุ่มนักศึกษา WCC International Program Western Commercial Cookery 2563

ภาพกิจกรรม Breakfast buffet โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี หลักสูตร International Program Western Commercial Cookery
ในวันที่ 14 เดือนสิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 9.30 น.