ภาพกิจกรรม Thank You cocktail Party โดยกลุ่มนักศึกษา WCC International Program Western Commercial Cookery 2563

เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี (WCC) จัดงาน “Thank You cocktail Party” โดยมีดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และ คุณ Murray Twaits International Program Director รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารชั้นนำ ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร และ Mentor of the ocean ในโครงการ Shark Tank Incube เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมานอกจากบรรยายกาศอบอุ่นและเป็นกันเองตามแบบฉบับ Afternoon Tea แล้ว ยังได้ลิ้มรสและเพลิดเพลินไปกับอาหารหลากหลาย อาทิ Chicken Live Pate on Melba Toasts, Baby Lemon Meringue Tarts, Macarons, Vanilla Panna Cotta, Chocolate Tarts ฯลฯซึ่งเมนูทั้งหมดถูกรังสรรค์โดยกลุ่มนักศึกษา WCC International Program Western Commercial Cookery คนเก่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีของเรานั่นเอง