ภาพบรรยากาศ WICC WORKSHOP
29 มกราคม 2565 เวลา 08:00 – 16:30 น.
.
วิทยาลัยเทคโนโลยครัววันดี ขอขอบพระคุณ
ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารก่อนการแข่งขันจริง
.
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
โรงเรียนสุพรรณบุรีเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย