ครัววันดี #รับสมัครนักศึกษาปี64 “เส้นทางสำหรับผู้ที่รักในอาหาร”

ด่วน!! ขยายระยะเวลาโปรโมชั่น
สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10,000.-
พร้อมส่วนลดค่าเครื่องแต่งกายถึงวันที่ 28 กพ.นี้

  • ระดับปวช. และ ปวส. คหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ
  • ปริญญาตรีต่อเนื่อง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจอาหาร
  • หลักสูตร Inter ใช้ภาษาอังกฤษจริง สนทนาจริงระหว่างเรียนกับเชฟต่างชาติ
  • ได้รับ Certificate Commercial Cookery โดยประเทศออสเตรเลีย
  • ทำครัวไม่เป็น ปรับพื้นฐานให้
  • ลงมือปฏิบัติจริง 100%
  • ศึกษาดูงานโรงแรมและกิจการชั้นนำ
  • ฝึกงานจริง พบกับประสบการณ์จริง . ขอคำปรึกษา,สมัครเรียน

สนใจดูรายละเอียด
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
หลักสูตร ปริญญาตรีต่อเนื่อง