วันที่ ๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ขอน้อมลำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณ พระเมตตาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ ต่อวงการแพทย์และ การศึกษา รวมถึงบำบัดทุกข์ให้พสกนิกรมีสุขภาพแข็งแรง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดมา