วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี