ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
รัชชานนท์ ช่างจันทร์ ปวช.3
กชกร สินสอน ปวช.3
พฤทธิพร เจษจินดา ปวช.3

คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ
THAILAND’S INTERNATIONAL CULINARY CUP (TICC) 2023