กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อร่วมเดินเก็บขยะบริเวณท้องสนามหลวง