กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อร่วมเดินเก็บขยะบริเวณท้องสนามหลวง 26 พฤศจิกายน 2559