บรรยากาศการบรรยายหลักสูตร MINI EP ระดับ ปวช.และปวส. สาขาอาหารและโภชนาการ15 มีนาคม 2559