วิทยาลัยฯเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพผู้ปกครองนักเรียน