เปิดตัวภาพยนตร์ “พริกแกง” และ SENSES FROM SIAM DINNER SET 8 สิงหาคม 2559