พิธีมอบทุนการศึกษาปี 2561 ให้แก่นักเรียน-นักศึกษาที่มีความประพฤติดี