วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการการประกวดมารยาทไทย