ทั่วไป
Sunday March 18, 2018

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560

รวมภาพบรรยากาศโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ(ต่อเนื่อง)ประจำปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ