ทั่วไป
Monday October 30, 2017

Korean world culinary championship 2018

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ร่วมส่งตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฝีมืออาหารระดับนานาชาติ

ณ.ประเทศเกาหลี โดยมีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ท่าน

1.นางสาวอนุธิดา นิลเกตุ ปวส.1

2.นางสาวประกายกาญจน์ เพชรมณีล้ำค่า ปวส.1

3.นายฉัตรชัย เพียรักษา ปวส.2

4.นายณัฐชนน ศรีสังข์ ปวช.3