ทั่วไป
Saturday October 18, 2014

กำหนดการสอบคัดเลือก 1/2558

 

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาค 1/2558

และรายงายตัวนักเรียน/นักศึกษา

วันที่ 18 ตุลาคม 2557

08.00-08.30 น.                           ลงทะเบียนผู้ที่มีชื่อเข้าสอบ

09.00-10.00 น.                           สอบคัดเลือก    ห้องสอบ 301

10.30-12.00 น.                           สอบสัมภาษณ์ ห้องประชุม 104 

15.30-16.00 น.                           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการศึกษาต่อ

กำหนดการรายงานตัว

วันที่ 19 ตุลาคม 2557

08.30-09.00  น.                          ลงทะเบียน

09.00-09.30 น.                           ชำระค่าธรรมการศึกษา

09.30-11.00 น.                           วัดชุดนักเรียน ชุดเชฟ