ทั่วไป
Sunday November 2, 2014

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2557

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงงานที่ผ่านในการเรียนการสอนที่ผ่านมา

และในเทอม2/2557 จะมีการเรียนการสอนไปในทิศทางใด