ทั่วไป
Tuesday February 10, 2015

การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น ปวช.จำนวน 90 คน และ ปวส.จำนวน 90 คน

สามารถสมัครตามขั้นตอนดังนี้ 

 

วิธีการรับสมัคร 1.สามารถเดินทางสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี โดยเตรียมเอกสารดังนี้ 

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง) 
- สำเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง) 
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ของผู้สมัคร)
 - ใบแสดงผลการเรียน
 - ใบรับรองแพทย์ตรวจไวรัสตับอักเสบบี
 - ค่าจองสิทธิ์สอบ 5,000 บาท ได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี  033-303-9304 และส่งไปโอนเงินมาที่ เบอร์แฟกซ์ 02-7186262
2.สมัครออนไลน์โดยเข้า Web site ของวิทยาลัย http://www.wandeecollege.com/Application/
โดยส่งหลักฐานทางไปรษณีย์จ่าหน้าซอง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เลขที่ 8 ซอยรามคำแหง 25 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

 ** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-7186254-55 ,090-6345719 ฝ่ายประชาสัมพันธ์