ทั่วไป
Saturday April 4, 2015

ประกาศวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2/2558

ประกาศวันสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี รอบที่ 2/2558

กำหนดการวันสอบ

  วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

  08.00-08.45 น. ลงทะเบียน สอบระดับ ปวช.

  09.00-12.00 น.สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

  12.00-12.45 น.ลงทะเบียนสอบรับชั้น ปวส.

  13.00-16.00 น. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

  17.00 น.ประกาศผลสอบทั้งระดับชั้น ปวช.ปวส.

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558

  09.00 - 12.00 น. ลงทะเบียน มอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ปวช.ปีที่1

  13.00 -16.00 น. ลงทะเบียน มอบตัวนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.ปีที่1

ติดต่อสอบถาม 02-7186254,082-4562698 ฝ่ายแนะแนวการศึกษา