ทั่วไป
Monday March 26, 2018

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กับการแข่งขันรายการ Makro HoReCa Challenge 2018

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
การแข่งขันรายการ 
Makro HoReCa Challenge 2018

การปรุงอาหารจานหลักเมนูฟรีสไตล์
ด้วยวัตถุดิบในกล่องปริศนา การแข่งขันระดับประเทศระดับเยาวชน
และระดับมืออาชีพ
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ.อิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี
วันที่ 23-25 มีนาคม พ.ศ.2561
ขอขอบคุณคณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เชฟผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักศึกษาทุกท่าน ครอบครัวที่ให้การสนับสนุน
และเป็นกำลังใจให้นักศึกษาตลอดมา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีที่คอยสนับสนุนการแข่งขันและช่วยเหลือดูแลเพื่อนๆทุกการแข่งขัน

นาย ศรุต แซ่ตั้ง นาย กฤษฎา หนูสูนางสาวประกายกาญจน์ เพชรมณีล้ำค้านางสาว ณัฐกานต์ แจ่มจันทร์