ทั่วไป
Friday March 9, 2018

Workshop เรียนทำขนมไทยบัวลอย วัน ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561

Workshop! บัวลอยสายรุ้ง

เรียนทำขนมไทย ได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

วัน ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561

เสริมสกิลล์เสน่ห์ปลายจวัก
บัวลอยสายรุ้ง
โดยในกิจกรรม Workshop
จะประกอบไปด้วย
การแนะนำขั้นตอนวิธีทำ
บัวลอยสายรุ้ง รวมทั้งการสาธิต
มีการแบ่งกลุ่มผู้ปกครองและ
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมด้วยกัน
พร้อมทั้งนักเรียน-นักศึกษาปัจจุบัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีขอขอบคุณ
นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม
Workshop ในครั้งนี้คะ  

เริ่มลงทะเบียนคะอาจารย์ผู้สอนเริ่มบรรยายสาธิตวิธีการปั้นบัวลอยเริ่มสาธิตลงมือปฎิบัติจริงคะช่วยๆกันทำคะ