ทั่วไป
Wednesday April 11, 2018

กำหนดการวัดตัวนักเรียนปวช.1และตัดสูทนักศึกษาปวส.1 ประจำปีการศึกษา2561

กำหนดการวัดตัวตัดชุดนักเรียน  

นักเรียนระดับชั้นปวช.1และตัดสูทนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561

แผนที่ตัดสูท

heartเดี๋ยวเจอกันนะคะ  heart