ทั่วไป
Saturday March 3, 2018

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ได้จัดกิจกรรมมอบประกาศณียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศผู้จบปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศผู้จบปีการศึกษา 2560

heartวันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561heart

ในภาคเช้ามีอาจารย์วันดี ณ.สงขลา
คณาจารย์และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี
ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา2561
จำนวนทั้งสิ้น74คน ในงานจะประกอบไปด้วย
พิธีการรับใบประกาศนียบัตร การกล่าวคำ
ปฎิญาณตนจากผู้สำเร็จการศึกษา การกล่าวความประทับใจต่อสถาบัน และปัจฉิมโอวาทจากท่านอาจารย์วันดี ณ.สงขลา
พิธีขอขมาอำลาครู ร่วมถ่ายรูปกับผู้ปกครอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นประทับใจ

heartheartheartheart