ทั่วไป
Friday February 16, 2018

กิจกรรมเข้าค่าย ลูกครัววันดี ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมเข้าค่าย ลูกครัววันดี

blushheartประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561กิจกรรม angelheart

กิจกรรมจัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างความสามัคคีความกลมเกลียวให้แก่ลูกๆครัววันดีทุกๆคนให้รู้จักรัก รู้จักให้ รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องมาจาก สถานบันไหน เมื่อเรามารวมตัวกันแล้วพวกเราก็คือ "ลูกๆครัววันดี"

heartสู้คะลูกๆครัววันดี  heart