ทั่วไป
Thursday March 1, 2018

โครงการ Wandee Internship for Germany 2018

ครงการ Wandee Internship for Germany 2018

 

ยินดีกับนักศึกษาคนเก่งที่ได้เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือก
ได้ไปสัมผัสบรรยากาศการทำงานและประสบการณ์ใหม่ ณ ประเทศเยอรมนี yes