ทั่วไป
Friday November 24, 2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการการประกวดมารยาทไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการการประกวดมารยาทไทย

ประจำปีการศึกษา 2560

ยินดีกับนักเรียนคนเก่งผู้เข้าผ่านการประกวดมารยาทไทย yes