ทั่วไป
Wednesday April 11, 2018

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว ท่านอาจารย์วันดี ณ.สงขลา ประจำปี ๒๕๖๑

สุขสันต์วันสงกรานต์ ๒๕๖๑
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณาจารย์ บุคลากร  ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมงานประเพณีรดน้ำ-ขอพร ท่านอาจารย์วันดี ณ.สงขลา ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อความเป็นสิริมงคล และ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 


สุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะคะ
ขอให้พรอันประเสริฐ ความสุข ความรักที่บริสุทธิ์ ความเจริญก้าวหน้า สุขภาพที่ดี และมั่งมีตลอดไป  heart
ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี)