15MAY

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีเปิดเรียนวันแรก

More Detail

15MAY

เรียนปรับพื้นฐาน

More Detail

15MAY

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562

More Detail

15MAY

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.1

More Detail

05NOV

เปิดภาคเรียน 2/2561

More Detail

04OCT

สอบปลายภาค1/2561

More Detail

03OCT

สอบปลายภาค1/2561

More Detail

02OCT

สอบปลายภาค1/2561

More Detail

01OCT

สอบปลายภาค1/2561

More Detail

27SEP

บรรยากาศในการสอบปฏิบัติของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ปีการศึกษา 2561

More Detail

27SEP

บรรยากาศในการแข่งขันทำอาหาร รายการ Thailand's International Culinary Cup 2018 (TICC) ครั้งที่ 24

More Detail

05SEP

Thailand's International Culinary Cup 2018 (TICC) ครั้งที่ 24

More Detail

04SEP

Thailand's International Culinary Cup (TICC) 2018 ครั้งที่ 24

More Detail

04SEP

สอบปลายภาค1/2561

More Detail

02SEP

สอบปลายภาค1/2561

More Detail

10AUG

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2561

More Detail

10AUG

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2561

More Detail

04JUN

กำหนดการเปิดภาคเรียน

More Detail

10MAY

ชำระค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา2561

More Detail

04MAY

เปิดภาคเรียน

More Detail

02MAY

ปฐมนิเทศ 2561

More Detail

26APR

การวัดตัวเครื่องแบบ นักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

More Detail

03APR

ปัจฉิมนิเทศ

More Detail

23MAR

Makro HoReCa Challenge 2018

More Detail

31JAN

WICC 2018 Wandee International Culinary Competition 2018

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นสนาม ให้นักแข่งทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ได้ใช้ความสามารถในสนามแข่งขันให้มากที่สุด ประเภทการแข่งขัน 1.การแข่งขันทำอา

More Detail

12JAN

มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

More Detail

09NOV

Real California Milk Culinary Academy Competion 2017

More Detail

25SEP

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2560

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2560

More Detail

09SEP

แข่งขันThailand’s International Culinary Cup (TICC) 2017

More Detail

08SEP

แข่งขันThailand’s International Culinary Cup (TICC) 2017

More Detail

07SEP

แข่งขันThailand’s International Culinary Cup (TICC) 2017

Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2017 ค้นหาสุดยอดเชฟไทยระดับโลก

More Detail

06SEP

แข่งขันThailand’s International Culinary Cup (TICC) 2017

More Detail

24AUG

กิจกรรมวันไหว้ครูครอบครูประจำปี2560

More Detail

18AUG

วันวิทยาศาสตร์

More Detail

11AUG

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

More Detail

07AUG

WCC CHEF CHALLENGE 2nd

More Detail

07JUL

แห่เทียนพรรษา

More Detail

29MAY

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2559

More Detail

28MAY

กิจกรรมรับน้องใหม่หัวใจเชฟ ปี4

More Detail

05APR

บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต

More Detail

24MAR

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.และปวส.ที่จบการศึกษาปีการศึกษา2559

More Detail

05MAR

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

More Detail

14JAN

กีฬาสีวันดีเกมส์ ปี3

More Detail

11APR

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบพิเศษ)

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบพิเศษ)

More Detail

31MAR

ปฏิทินปีการศึกษา 2557

ปฏิทินปีการศึกษา 2557

More Detail

31MAR

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปวช ปีการศึกษา 2557 มอบตัววันที่ 31 มีนาคม 2557

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปวช ปีการศึกษา 2557 มอบตัววันที่ 31 มีนาคม 2557

More Detail

31MAR

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปวส. ปีการศึกษา 2557 มอบตัววันที่ 31 มีนาคม 2557

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปวส. ปีการศึกษา 2557 มอบตัววันที่ 31 มีนาคม 2557

More Detail

30MAR

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช ประจำปีการศึกษา 2557

More Detail

30MAR

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส ประจำปีการศึกษา 2557

More Detail

30MAR

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม

More Detail

30MAR

กำหนดการวันมอบตัว 31 มีนาคม 2557

More Detail

29MAR

รายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 มีนาคม 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม

More Detail

26MAR

ประกาศการสอบสัมภาษณ์รอบ2

ประกาศแจ้งรายละเอียดและเวลาในวันสอบสัมภาษณ์ 30 มีนาคม 2557

More Detail

24MAR

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่30มีนาคม2557 ปวช.1/2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปวช.1/2557 และพร้อมกับนำเอกสารเพิ่มเติมมาให้วันนั้นด้วย

More Detail

24MAR

รายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่30มีนาคม2557 ปวส.1/2557

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปวส1/2557 พร้อมกับนำเอกสารเพิ่มมาให้ในวันนั้นด้วย

More Detail