ปฏิทินการศึกษา
Friday August 10, 2018

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2561

วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ.หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี โดยกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประกอบไปด้วย อาจารย์วันดี ณ.สงขลา ประธานในพิธี ร่วมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงาน วันแม่แห่งชาติ รวมไปถึงการประกวดเรียงความเรื่องแม่ ตัวแทนนักศึกษานำพวงมาลัยเข้ากราบอาจารย์วันดี ณ.สงขลา