ปฏิทินการศึกษา
Friday August 18, 2017

วันวิทยาศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่18 สิงหาคม
เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.4) ผู้ทรงเป็น"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ต.หว้ากอ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคำนวณล่วงหน้าไว้แล้ว2ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับคณะครู-อาจารย์
นักเรียน-นักศึกษา ร่วมจัดงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ บรรยากาศภายในงานได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วันดี ณ.สงขลา
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมร่วม ชมวีดีทัศน์เทิดพระเกียติรัชกาลที่๔ และ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการและผลงานนักเรียน