ปฏิทินการศึกษา
Thursday April 26, 2018

การวัดตัวเครื่องแบบ นักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

การวัดตัวเครื่องแบบ นักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

(รอบที่2) วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561

ประกาศแจ้งกำหนดการ วัดชุดนักเรียนระดับชั้น ปวช.1และ

การวัดตัว ตัดชุดสูทสำหรับนักศึกษาปวส.ปี1

ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี  เวลา 9.00-12.00น.

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษา ปวส. ที่มาหลังจากวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561

ต้องเดินทางไปตัดชุดสูทที่ทรงสมัย ราชเทวี(ตามแผนที่แนบ)

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-718-6254-5 , 095-963-9146