กิจกรรมเพื่อสังคม
Friday March 11, 2016

คณะครู-อาจารย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต วันเกิดเจ้าอาวาส วัดพระไกรสีห์ (วัดน้อย )

วันนี้ คณะครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 
ร่วมมือ ร่วมใจ ทำก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง 
เพื่อนำไปร่วมแสดงมุทิตาจิต วันเกิดเจ้าอาวาส วัดพระไกรสีห์ (วัดน้อย )