กิจกรรมเพื่อสังคม
Monday August 8, 2016

เปิดตัวภาพยนตร์ “พริกแกง” และ SENSES FROM SIAM DINNER SET

เปิดตัวภาพยนตร์ “พริกแกง”
 
และ SENSES FROM SIAM DINNER SET
 
วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559
 
  
  
 

อาจารย์วันดี ณ สงขลา          

ปรมาจารย์ด้านอาหารไทย

ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง พริกแกง

ประธานบริษัท วันดีมีเดีย จำกัด

ผู้บริหารโรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

อาจารย์สอนอาหารไทย วิทยาลัยในวังหญิง

พระตำหนักสวนกุหลาบ

 

ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย

อำนวยการผลิตและบทภาพยนตร์เรื่อง พริกแกง

กรรมการผู้จัดการบริษัท วันดีมีเดีย จำกัด

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

ผู้บริหารบริษัทในเครือวันดีกรุ๊ปทั้งหมด