การหารายได้ระหว่างเรียน
Saturday December 6, 2014

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือก ฝึกประสบการณ์ ที่ ภูเก็ต

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ฝึกประสบการณ์ที่ The Coffee Club จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15/12/2557-14/4/2558

หากนักศึกษาที่สมัครและยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์ ติดต่อ อ.วิชชุมา

รายละเอียดการดำเนินการและเงื่อนไข ติดต่อ อ.วิชชุมา

The Coffee Club

1. นางสาวปิยรัตน์ สิงหานนท์

2. นางสาวศศิกานต์ สิทธิธัญญาศิลป์

3. นางสาวยมลภัทร แค่มจันทึก

4. นางสาวยมลพร แค่มจันทึก

5. นางสาวปทัยทิพย์ ตั้งศรีวงค์

6. นายธนพนธ์ พินิจมนตรี

7. นายกลยุทธ์ มังฉกรรณ์

8. นายศุภชัย โบทเซ็นฮาร์ดท์

9. นายพีรพล คงจันทร์

10. นางสาวธนัชญา ศิลาขาว

11. นายอธิปพัฒน์ บุญสินชลาวัฒน์

12. นายนันทชัย ทองอินทร์

13. นางสาวฤดีภรณ์ เหมือนบุญ

14. นางสาวจีรวรรณ โคกคำ

15. นางสาวแพรวา สร้อยเงิน

THAI EXPRESS

1. นางสาวสิริกร มโนนัย

2. นายอนุภัทร แสงใหญ่