นักเรียนดีเด่น
Sunday August 12, 2018

Food for Tourism Expo @Trang 2018

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

Food for Tourism Expo @Trang 2018

การแข่งขันทำอาหารจากสุดยอด 9

วัตถุดิบแดนใต้ เพื่อสร้างเมนูสุดสร้างสรรค์

โดยมีนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน

1.นายอัสมา วิชัยดิษฐ์     ปวส.2

2.นายนิติพงษ์ มะณีพงศ์ ปวส.2

โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

จากการแข่งขันข้าวสังข์หยดของดีเมืองพัทลุง

และรางวัลชมเชยจากการแข่งขันหอยนางรม สุราษฎร์ธานี

การแข่งขันทำอาหารจากสุดยอด 9 วัตถุดิบแดนใต้ เมนูสร้างสรรค์ สำหรับบุคคลทั่วไป" มุ่งเน้นการนำเสนอวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นภาคใต้ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยยกมาเป็น 9 สุดยอดวัตถุดิบเมืองใต้ จากจังหวัดสำคัญๆ เช่น กุ้งมังกรภูเก็ต จากภูเก็ต, หมูย่าง จากตรัง, เนื้อแพะ จากกระบี่, ไก่ศรีวิชัย จากนครศรีธรรมราช, หอยนางรม จากสุราษฎร์ธนี, นิ่ม จากระนอง, กล้วยเล็บมือนาง จากชุมพร, สาหร่ายพวงองุ่น จากพังงา, ข้าวสังข์หยด จากพัทลุง เพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นในภาคใต้ผ่านการประกอบอาหารขั้นสูง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบในท้องถิ่นภาคใต้