นักเรียนดีเด่น
Tuesday September 4, 2018

Private Palace Hotels and Resorth

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ร่วมส่งนักศึกษาบินสู่ประเทศเยอรมัน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและ ที่เรียนด้านสายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์วันดี ณ.สงขลา คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และครอบครัว เพื่อนๆร่วมเป็นกำลังใจ

 1.นางสาว วราลี เกสิสำอาง ปวส.2

 2.นางสาวณัฐกานต์ แจ่มจันทร์ ปวส.2 

3.นายเฉลิมชัย ภัทรธีรานนท์ ปวส.2

 4.นายสุวรรณ สุขนุกูล ปวส.2

 5.นายณัฐชนน ศรีสังข์ ปวส.1