นักเรียนดีเด่น
Sunday November 4, 2018

2018 Korea World Food Championships

  •  

2018 Korea World Food Championships

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 
ในการแข่งขัน 2018 Korea World Food Championships ที่สาธารณรัฐเกาหลี เหรียญทอง Top Score Team Western Cusine 
1.นายญาณวุฒิ แก้วยอดหล้า 
2.นายนพวิชญ์ แก้วเกตุ 
3.นางสาวศุภลักษณ์ จังก๋า 
เหรียญทองแกะสลักผักผลไม้
 1.นางสาวธนาภรณ์ กอสุนทร 
ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 
คณะอาจารย์ผู้สอนและประสานงานทุกท่าน Teacher Murryay Twaits 
เชฟเปา หัสพงศ์ เมธีวัชรธนาภรณ์ 
ผู้ปกครองที่สนับสนุนการแข่งขัน ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งถึงนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ขอบคุณคะ