18APR

การชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การชำระค่าเล่าเรียน

More Detail

02OCT

การชำระค่าเล่าเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

More Detail

05APR

ประกาศการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่ทุกระดับชั้น

More Detail

31MAR

ใบชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร

ใบชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

More Detail