การชำระค่าเล่าเรียน
Monday March 31, 2014

ใบชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร

นักเรียน นักศึกษาทุกท่านที่ลงทะเบียนเรียน สามารถชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ และส่งสำเนามาที่ fax 027186262

โดยดำเนินการดังนี้

1. พิมพ์เอกสารใบชำระค่าลงทะเบียนเรียน

2. นำไปชำระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยระบุ

- ชื่อนักเรียน ที่ชื่อ

- เบอร์มือถือ ของนักเรียน

- เบอร์มือถือของผู้ทำการโอนเงิน

3. ส่งสำเนามาที่ fax 027186262

3. ส่งสำเนามาที่ fax 027186262

ใบชำระค่าลงทะเบียนเรียน ธนาคารไทยพาณิชย์