01JUN

กฏระเบียบข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

More Detail

20MAY

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบพิเศษ)

More Detail

13JAN

ประกาศวันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ.2557 เปิดทำการเรียนการสอนปกติ

ประกาศวันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 เปิดทำการเรียนตามปกติค่ะ

More Detail

12JAN

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี หยุดเรียน วันครู 16/01/14

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี หยุดเรียน วันครู 16/01/14

More Detail

12JAN

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี หยุดการเรียนการสอน 1 วัน

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี หยุดการเรียนการสอน 1 วัน

More Detail