ระเบียบวิทยาลัย
Sunday January 12, 2014

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี หยุดการเรียนการสอน 1 วัน

เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 อาจทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในการเดินทาง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี จึงเห็นสมควรหยุดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เป็นเวลา 1 วัน ทางโรงเรียนจะประเมินสถานการณ์วันต่อวัน ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารจากทาง www.wandeecollege.com หรือสามารถติดต่อโดยตรงที่ เบอร์ 027186254-55 และ 0874999888