02 718 6254-5

ปีการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี มีโครงการเปิดสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ด้านอาหารและโภชนาการ นักเรียนสามารถ

  กดที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com