นายปฏิภาณ ประกาสิทธิ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

TUCC 2019
• รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่ง Main Course Duck Challenge
Wcc chef challenge 2019
• รางวัลเหรียญ เงินประเภทการแข่ง Duck main course
Panyapiwat 2019
• รางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่ง Fusion Thai
TICC 2019
• รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่ง Duck Main Course