นักเรียนของเรา น.ส. มนัสนันท์ กนิษฐานนท์

รางวัลเหรียญทองแดง Wcc got talent 2018 World cuisine : Team of 3
รางวัล Diploma WICC 2019 Asian Modern cuisine (individual)
รางวัลเหรียญทองแดง TICC 2018 East Meets West Team of 3
รางวัลเหรียญชมเชย TUCC 2019 Main Course Duck Challenge
รางวัลเหรียญเงิน Wcc chef challenge 2019 Sushi Platter
รางวัลชมเชย TICC 2019 Duck Main Course
รางวัลชมเชย TICC 2019 Burger Innovation