นักเรียนของเรา พรดาว บุญสิทธิ์

• รางวัลเหรียญทองแดง Wcc got talent 2018 Western Hot Plated Dessert
• รางวัลชมเชย TUCC 2019 Classic Thai Cuisine
• รางวัลเหรียญเงิน Wcc chef challenge 2019 Western cold or hot plated dessert